DZIEŃ PAPIESKI

 „Idźmy naprzód z nadzieją”

8 października obchodziliśmy XVII już Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Celem tego niezwykłego wydarzenia było wspomnienie naszego  Świętego Polaka i propagowanie Jego niezwykłego, jakże optymistycznego nauczania.

W Lipianach także uczciliśmy pamięć o św. Janie Pawle II. W naszej świątyni  przed każdą Mszą św. przykościelna scholka (w składzie: Aleksandra Szmidt, Zuzanna Ciszewska, Hanna Malanowska, Oliwia Kozłowska, Wiktoria Kotlarz,  Anna Spychała, Martyna Łukowska, Alicja Grudzińska, Alicja Drozdowska, Alicja Piróg, Laura Borys, Patrycja Szydłowska, Martyna Gruszecka, Rafał Maruszczak, Filip Łukowski, Paweł Zieliński, Adam Grudziński)   zaprezentowała program artystyczny przybliżający  postać Ojca Świętego, Jego działalność i przesłanie wynikające  z życiowej postawy, które jest stale aktualne i głosi”: „Zrozum, że kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! Pamiętaj, że Ewangelia jest wezwaniem do radości! Nie zapominaj, że masz Ojca i że każde życie, najbardziej bezsensowne w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga, więc NIE LĘKAJ SIĘ!!!”.

Wierszom i wspomnieniom o tematyce papieskiej  towarzyszyły ulubione pieśni wielkiego Polaka. Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem i uczuciem przedstawili postać Świętego Jana Pawła II. Na  twarzach wiernych, zarówno w Lipianach, jak i w gościnnej Skrzynce, do której zawitaliśmy z występem,  malowały się łzy wzruszenia.

Przeprowadzona została także zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze zostaną przekazane na stypendia  dla zdolnej młodzieży, która pochodzi z ubogich rodzin i pragnie pogłębiać swoją wiedzę.

Ola Szmidt, która aktywnie angażuje się w działalność scholki, jest stypendystką  tej Fundacji.  Stanowi żywy przykład, iż każdy młody człowiek może rozwinąć swoje skrzydła, jeśli tylko  pragnie spełniać swoje marzenia.

Ksiądz proboszcz lipiańskiej parafii docenił program artystyczny  przygotowany przez dzieci, młodzież i rodziców, wręczając każdemu uczestnikowi, który wniósł wkład w te niezapomniane chwile, dużą gorzką czekoladę. Zadbał tym samym o nasze zdrowie, bo  czekolada zawierała 72 % kakao.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Papieskiego w Lipianach: Renacie Łukowskiej, Dorocie Grudzińskiej, Marcie Ciszewskiej, Magdalenie Kotlarz,  Marcie Malanowskiej, Iwonie Drozdowskiej, Annie Borys.

Szczególne podziękowania należą się paniom, które upiekły przepyszne „papieskie kremówki” : Annie Nowaczek, Danucie Kukiel, Czesławie Okraszewskiej, Izabelli Roli, Renacie  Łukowskiej. Do zobaczenia za rok!

W imieniu Stowarzyszenia

na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj”

Bożena Kryśków

(opiekunka scholki)

Galeria zdjęć