Odeszli do Pana w 2024 r.

1. Zenona Kubiaczyk - lat 92

2. Barbara Binkowska - lat 79

3. Bogusław Jędrzejewski - lat 67

4. Adam Dubiel - lat 44

5. Piotr Szlezingier - lat 54

6. Jadwiga Krochmal - lat 87

7. Bogdan Popielarski - lat 60

8. Sylwester Wróblewski - lat 64

9. Jadwiga Jugowicz zd. Stachowicz - lat 79

10. Wiktoria Żmuda - lat 90

11. Natalia Bieńkowska - lat 68

12. Stanisław Nowakowski - lat 82

13. Mieczysław Felińczak - lat 77

14. Maria Ruś - lat 87

15. Jadwiga Jugowicz - lat 68

16. Antoni Kowalczyk - lat 74

17. Kazimierz Pluta - lat 87

18. Agnieszka Homik - lat 53

19. Izabela Drzażdżewska - lat 79

20. Władysław Sokołowski - lat 67