DOTACJE POLSKI ŁAD

 

Proboszcz parafii pw. WNMP w Lipianach informuje, że w dniu 28 marca 2024 r. została zawarta umowa dotacji z Gminą Lipiany dla zadania 

„Remont/konserwację zespołu witraży w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła”

Na kwotę dotacji  498 898,99 zł składają się środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków stanowiące 98% dotacji w wysokości 488 921,01 zł powiększone o 2 % udziału własnego Gminy Lipiany w wysokości 9 977,98 zł.

 

Jednocześnie po wyłonieniu wykonawców w trybie konkurencyjnym zostały zawarte dwie umowy:

na wykonanie remontu/konserwacji zespołu witraży w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach z Panem Krzysztofem Mazurkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  PRACOWNIA WITRAŻY KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ z siedzibą: ul. Pomorska 32, 75-393 Koszalin

oraz 

na odświeżenie ścian kościoła nawy i prezbiterium, poprzez malowanie ich farbą koloru białego z Panem Markiem Stęclem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE MAREK STĘCEL, z siedzibą: ul. Główna 32, 74-230 Mielęcin

Realizacja zadania planowana jest do 24.09.2024 r.