Zapowiedzi przedślubne

                    

         ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

- stan  wolny, parafia 

 - stan wolny, parafia 

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami

zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Urząd Parafialny.

                                                         Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                    PROBOSZCZ

Zapowiedź   I - 

                   II -