Zapowiedzi przedślubne

                        

              ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny Związek Małżeński zamierzają zawrzeć:

  

Kto wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie Sakramentu Małżeństwa

miedzy tymi osobami jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym miejscowy

Urząd Parafialny. 

                                                            

 Lipiany,                                                Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                          PROBOSZCZ