Zapowiedzi przedślubne

                    

         ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

 1. JAROSŁAW KANCLERZ  - cywilnie związany, parafia w Lipianach

     ADRIANA KANCLERZ z d.. STRELCOW  - cywilnie związana, parafia w Lipianach

 

 2. KRZYSZTOF  SUDAK, cywilnie związany, parafia Lipiany

    MARTA SUDAK z d. BUCHLA, cywilnie związana, parafia Lipiany

 

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami

zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Urząd Parafialny.

                                                         Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                    PROBOSZCZ

Zapowiedź   I - 06.09.2020 r.

                 II - 13.09.2020 r.

                  

                                                            

                                  

 

                     

                                           

 

                        

                                  

 

                     

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakramentalny Związek Małżeński zamierzają zawrzeć:

 

Kto wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie Sakramentu

Małżeństwa miedzy tymi osobami jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym

miejscowy Urząd Parafialny.