Zapowiedzi przedślubne

                    

         ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

       - stan  wolny, parafia 

        - stan wolny, parafia

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach zachodzących miedzy tymi

osobami zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Urząd Parafialny.

                                                         Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                    PROBOSZCZ

Zapowiedź   I -  

                    II -