Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach
zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.

 „Remont/konserwacja zespołu witraży w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła”

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe
 • Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz osób
 • Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego - wzór umowy
 • Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego - wzór umowy
 • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - klauzula informacyjna RODO
 • Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - projekt budowlany
 • Załącznik nr 5a - zakres witraży objęty zamówieniem
 • Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - decyzja WKZ nr 292-2019
 • Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - decyzja WKZ 2157-2021
 • Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego - decyzja WKZ nr 300-2023
 • Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego - pozwolenie na budowę
 • Załącznik nr 10a do zapytania ofertowego - Tabela elementów ryczałtowych
 • Załącznik nr 10b do zapytania ofertowego - Tabela elementów ryczałtowych
 • Zapytanie ofertowe
 • Zmiana treści zapytania ofertowego Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej