Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2015 r.

XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą. Po Mszach Świętych tradycyjnie zbiórka na remont naszego kościoła!

2. Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej i uczczeniu krzyża św. Msze Święte w naszym kościele jutro o godz.7:00  i 18:00, a po nich ucałowanie krzyża!

3. We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii. Katechezy dla dorosłych we wtorki i piątki po Mszy wieczornej – zapraszamy!

4. W środę o godz.18:00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie – Msza Święta wieczorna.

5. Nasz pan organista jeszcze raz ponawia zaproszenie dla osób chętnych do śpiewania w dziecięcej scholi i chórku dorosłych na spotkania w środę w kościele: dzieci o godz. 17:00, a dorosłych z dobrymi głosami, którzy kiedyś śpiewali w chórze kościelnym także w środę zaraz po Mszy wieczornej o godz.19:00.

6. W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.

7. W tym tygodniu patronuje nam: 16 IX – święci męczennicy Korneliusz papież i Cyprian biskup, obrońcy prawdziwej wiary.

8. W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a także patrona młodzieży i wielu z nas. W tym dniu otoczymy naszymi modlitwami dzieci i młodzież naszej parafii!

9. Za tydzień – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku a zarazem Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września. Po Mszach św. zbiórka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – polecam ją ofiarności Parafian!

10. W dniach 24 – 26.09.2015 odbędzie się 44 Pielgrzymka Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do tronu Pani Jasnogórskiej pod hasłem: „życie konsekrowane bogactwem kościoła”. Nasza parafia tradycyjnie, jak co roku organizuje wyjazd na tę pielgrzymkę. Wyjazd z Lipian, z Placu Wolności w czwartek 24.09 o godz. 2:00. Powrót w sobotę 26.09 zaraz po zakończeniu pielgrzymki. Dokładny plan wywieszony jest w gablocie parafialnej. Całkowity koszt 260 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, opłaty parkingowe oraz opłata przewodników. Wyżywienie we własnym zakresie.) Zapisy, oraz opłaty można dokonać u p. U. Pińskiej i w kiosku u p. Cioch. Przy zapisie prosimy o podanie numeru PESEL, który jest potrzebny do ubezpieczenia!

11. Młodzież i dzieci działające w przykościelnej scholi i grupie teatralnej serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie w piątek 18 września o godz. 17: 00 w zakrystii. Mile widziane są też osoby pragnące się do nas dołączyć!

                                                                                             Ks. Kanonik  dr Franciszek Szydłowski

                                                                                                                 Proboszcz