Ogłoszenia duszpasterskie 21.02.2016 r

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziś o godz. 17:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo Drogi krzyżowej:

  • dla dzieci o godz. 16:30
  • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:00

Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.


2. Niech również szkolne i parafialne wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy w przyszłą III Niedzielą Wielkiego Postu pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Szczegółowy program rekolekcji jest następujący:

w niedzielę 28.02 – Msze św. z naukami rekolekcyjnymi według stałego porządku;

w poniedziałek 29.02 – Msza św o godz. 7:00 z nauką dla dorosłych; o godz: 8.30 – nauka dla uczniów klas od I- III Szkoły Podstawowej; o godz. 10:00 – nauka dla uczniów klas od IV – VI Szkoły Podstawowej; o godz. 11:30 – nauka dla Gimnazjum i Liceum; o godz. 16:00 – Msza św. i nauka w Skrzynce; o godz. 18:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych, a o godz. 19:00 – nauka dla wszystkich grup modlitewnych posługujących w parafii, dla rodziców młodzieży bierzmowanej i kandydatów, oraz małżeństw;

 we wtorek plan rekolekcyjny jest taki sam jak poniedziałkowy, tylko Msza św o godz. 18:00 będzie dodatkowo połączona nabożeństwem z modlitwą uzdrowienia,

Środa to zakończenie rekolekcji i dzień spowiedzi świętej. Od godz. 17:00 kapłani z dekanatu będę oczekiwać w konfesjonałach na penitentów. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatni moment i wyspowiadać się w skupieniu w rekolekcje. W środę uczniowie Zespołu Szkół także zakończą rekolekcje Mszą św i ostatnią nauką. O godz. 18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, ostatnia Msza św. z nauką i ostatnie nabożeństwo z modlitwą uzdrowienia.

 Rekolekcje nasze poprowadzi ks. Witold Seredyński – proboszcz parafii Smolnica w dekanacie Dębno. Już teraz zapraszamy wszystkich parafian do udziału w tych ćwiczeniach duchowych!

3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje
i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.

4. Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

5. W tym roku w kwietniu przypada Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski .W związku z tym zachęcamy wszystkich Parafian, aby w naszych domach odnowić zwyczaj wieszania przy drzwiach wejściowych kropielniczki, która będzie przypominać nam o darze chrztu świętego. Dzięki niej odkryjemy drogę duchowości chrzcielnej. Koszt kropielniczki - 15 zł (11 zł to koszt produkcji, reszta przeznaczona jest na fundusz młodzieżowy w parafii rozprowadzającej kropielniczki). Parafianie, którzy chcą zakupić kropielniczkę, mogą zapisać się na liście wyłożonej w zakrystii. Do nabycia też będą miniaturki symboli ŚDM w cenie 6,50 zł/szt. Zamówić je można w sposób analogiczny jak kropielniczki.

6. Wszystkim Parafianom, którzy w miniony piątek tak aktywnie uczestniczyli w przyjęciu przez nasz dekanat symboli Światowych Dni Młodych - Krzyża i Ikony Matki Boskiej, chcielibyśmy serdecznie podziękować. Szczególne Bóg zapłać należą się ks. wikaremu i osobom, które podjęły trud przygotowania tego święta, a także młodzieży, harcerzom, służbie liturgicznej, wspólnotom modlitewnym, chórowi parafialnemu, zespołowiMuzyczne Emocje”, paniom, które upiekły ciasto i tym, które dbały o to, by nikt z nas nie był zziębnięty i głodny, stowarzyszeniu „Zaczynaj” za udostępnienie siedziby.

7. Stowarzyszenie „Zaczynaj” informuje, że podczas ostatniej kwesty zebrano kwotę 1876 zł i 74 gr. Stan konta remontowego wynosi 70 tys. 73 zł i 15 gr. Dobroczyńcom, którzy systematycznie dzielą się swoim „wdowim groszem”, serdecznie dziękujemy i prosimy o modlitwę, by w końcu udało się nam pozyskać środki i doprowadzić do remontu naszej świątyni, która wymaga natychmiastowej renowacji.