Ogłoszenia duszpasterskie 25.12.2015 r.

NARODZENIE PAŃSKIE – Msza w dzień 25 XII 2015 r.

 

1. Święty Jan Ewangelista zapisał: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Dziś w uroczysty sposób świętujemy tajemnicę przyjścia Boga na świat – tajemnicę Jego wcielenia, które jest początkiem naszego zbawienia. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia.

Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.

 

 

2. Dziś, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Przeżyjmy ten dzień radośnie, w gronie rodziny, wspólnie śpiewając kolędy. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

 

3. Jutro drugi dzień świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte o godz. 7.00, 10.00, 11.30 i 18.00. Naszą materialną ofiarą po Mszach św wesprzemy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz KUL..

 

 

4. W najbliższą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii, oraz w intencjach małżonków i jubilatów.

 

 

5. W poniedziałek, 28 grudnia, z racji święta Świętych Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda, podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 9.00 błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi najmniejszymi pociechami.

 

 

6. Informujemy, że duszpasterskie odwiedziny kolędowe rozpoczniemy również w poniedziałek 28.12 Program kolędy zostanie podany w ogłoszeniach i na stronie internetowej naszej parafii w przyszłą niedzielę 27.12.

 

 

7. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.




                                                                                                  Ks. mgr Robert Żołnierzów

                                                                                                               Wikariusz