INTENCJE MSZALNE  20.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

NIEDZIELA – 20 LUTEGO – VII Niedziela Zwykła

  8.00  +Anna Andrzejewska (8 r. śm.)

  9.30  +Stanisław Krzysztof Bąblewski

11.00  +Jan (35 r. śm.), Bronisława i Władysław Samoćko, Anna Straszewska

12.30 Skrzynka O zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy Borowiak z ok. 84 r. ur.

18.00  +Ryszard (9 r. śm.), Henryk (25 r. śm.), Jewdokia (8 r. śm.), Henryk (20 r. śm.) Rajkiewicz

PONIEDZIAŁEK – 21 LUTEGO

   7.00  +Stanisław Krzysztof Bąblewski

18.00  +Edward Pieczonka (7 r. śm.)

WTOREK – 22 LUTEGO - święto Katedry św. Piotra

   7.00  +Stanisław Krzysztof Bąblewski

18.00  +Andrzej Możdżeń (11 r. śm.)

ŚRODA – 23 LUTEGO - św. Polikarpa

   7.00  +Stanisław Krzysztof Bąblewski

18.00  Msza Święta z Nowenną do NMP Nieustającej Pomocy 1. Dz-bł.  z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina Nowaczek  z racji 1 r. ur., 2. Dz-bł. z prośbą o Boże bł., łaski, opiekę MB i zdrowie dla Iwony Łubkowskiej z ok. 56 r. ur., 3. W pewnej intencji Panu Bogu wiadomej oraz o zdrowie dla wnuczki i dziadka, 4. O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla członkiń V Róży ŻR, 5. O zdrowie i opiekę MB dla Aleksa, 6. O zdrowie i opiekę MB dla Szymona, 7. O łaskę zdrowia i opiekę MB dla Oliwii, 8. O łaskę zdrowia dla Adama, 9. O Bł. Boże, łaski, zdrowie, opiekę MB dla Grażyny i Jej Bliskich, dla Izabeli i Bożeny oraz Marii, 10. O potrzebne łaski, zdrowie dla Marii i Mateusza, 11. O Dary Ducha Św. przez wstawiennictwo NMP, 12. Dz-bł. z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Najświętszej dla Księdza Marcina z racji Urodzin

CZWARTEK – 24 LUTEGO

   7.00  +Stanisław Krzysztof Bąblewski

18.00  O Boże bł. i opiekę MB dla ks. Marcina z ok. urodzin (int. od Marii)

PIĄTEK – 25 LUTEGO

   7.00  Do Matki Bożej-Patronki Dobrej Śmierci o nawrócenie grzeszników i łaskę dobrej śmierci dla członków Apostolstwa i ich rodzin

18.00 Msza Święta zbiorowa za Zmarłych z Koronką do Bożego Miłosierdzia  1. + Henryk Cioch, 2. +Marzena Kargul (30 d. p.p.), 3. +Jerzy Bednarek (30 d. p.p.)., 4. +Józef, Edward, Tadeusz, Jerzy, Apolonia, Janina i ++zm. z Rodziny, 5. +Zbigniew Skorupski (30 r. śm.), ++zm. z Rodz. Skorupskich, 6. +Jan Piróg (9 m-c po śm.) i Kazimiera Piróg (11 r. śm.), 7. +Stanisław Zieliński (w rocz. śm.), ++zm. z Rodzin Zielińskich i Kot, 8. +Wiesław Słota, ++zm. z Rodzi Słota i Woroniec, 9. +Apolonia Wójcicka, ++zmarłe członkinie VII Róży ŻR, 10. +Ks. Jan, +Ks. Paweł, +Ks. Eugeniusz, +Marian, ++Kapłani pracujący w naszej Parafii, 11. Dusze w czyśćcu cierpiące, 12. Andrzej Szmagliński (po pogrzebie)

SOBOTA – 26 LUTEGO

   7.00  +Aniela i Władysław Winniccy, ++zm. z Rodziny

18.00  +Stefania i Julia Narożańskie

NIEDZIELA – 27 LUTEGO – VIII Niedziela Zwykła

  8.00  +Marianna Gonczar (11 r. śm.)

  9.30  +Mirosław Kowalski

11.00  +Gabriel Mirek (1 r. śm.)

12.30 Skrzynka +Henryk Cioch, ++zm. z Rodzin Bosowskich i Karsznia

18.00  +Władysław Ruś (10 r. śm.)