OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 13.02.2022 r.

VI Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:

- w poniedziałek 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

2. Dzisiaj Stowarzyszenie „Zaczynaj” prowadzi comiesięczną kwestę na pokrycie kosztów kredytu w związku z remontem naszego kościoła. Za wspieranie tego dzieła składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 9:30 odbędzie się poświęcenie Pisma Świętego dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

4. Przypominamy o sanitarnych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących w naszym kościele.

5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych Łask. Za wszelkie przejawy życzliwości i ofiary – Serdeczne Bóg Zapłać.

                                                                                         Ks. Kanonik Andrzej Stolarski 

                                                                                                       PROBOSZCZ