Ogoszenia duszpasterskie 11.04.2021 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która kończy Oktawę Wielkanocy czyli jedną wielką trwającą nieprzerwanie osiem dni Uroczystość Zmartwychwstania.

2. Dzisiaj Stowarzyszenie „Zaczynaj” prowadzi comiesięczną kwestę na pokrycie kosztów kredytu w związku z remontem naszego kościoła. Darowizny można również wpłacać na konto remontowe parafii i konto Stowarzyszenia „Zaczynaj”. Za wspieranie tego dzieła składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. Zapraszamy na Mszę św. i spotkanie formacyjne młodzież klas VIII szkoły podstawowej, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Msza św. i spotkanie odbędzie się we wtorek 13.04. o godz. 18:00 w kościele.

4. Przypominamy o sanitarnych zasadach bezpieczeństwa, czyli obowiązku zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób oraz konieczności noszenia w kościele maseczki.

5. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych Łask. Za wszelkie przejawy życzliwości i ofiary – Serdeczne Bóg Zapłać.

                                                                                          Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                                                        PROBOSZCZ