Ogłoszenia duszpasterskie 15.08.2015 r.

 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY   

1. Dziś radujemy się z Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta nosi w pobożności ludowej nazwę Matki Bożej Zielnej. Zebrani na Eucharystii wyznajemy wiarę w to, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako najwspanialszy owoc odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Łączymy się duchowo ze wszystkimi wiernymi, którzy oddają dziś cześć Maryi Wniebowziętej i proszą o łaskę nieba dla siebie, a w szczególności z tymi, którzy gromadzą się dzisiaj w naszym narodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze.

W naszej parafii jest to dzień szczególny – Msze Święte w naszym  kościele o godz. 7:00, 10:00 oraz o godz. 15:00 główna Msza Święta  - suma odpustowa, a zaraz po niej  IV Biesiada na Rynku zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj”. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości.

Nie będzie Mszy Św. o godz. 18:00.

2. Z dzisiejszą uroczystością związany jest zwyczaj błogosławieństwa kwiatów, ziół i zbóż. Ten obrzęd będzie miał u nas miejsce na każdej Mszy Świętej.

3. Dziś przypada również święto Wojska Polskiego, ustanowione już w wolnej Polsce dla upamiętnienia tak zwanego „Cudu nad Wisłą” w 1920 roku, kiedy to dzięki interwencji Matki Bożej podczas bitwy pod Radzyminem nasza armia powstrzymała inwazję bolszewików na Polskę i Europę. Dlatego dziękujemy Maryi za dotychczasową opiekę nad naszą Ojczyzną i prosimy o dalszą.

4. Jutro – niedziela 16 sierpnia - Msze Święte w naszej parafii, jak w każdą niedzielę

5. Miłym Gościom, przybyłym do naszej parafii na wypoczynek, życzymy, aby poznawanie piękna naszego krajobrazu i zwyczajów ludowych związanych z dzisiejszą uroczystością przybliżało ich do Boga i Matki Najświętszej.