Ogłoszenia duszpasterskie 26.07.2015 r.

XVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

1. Dziś – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą.

2. W środę o godz.18.00 – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie – Msza Święta wieczorna!

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz.18.00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św, adoracja i odmawianie różańca.. Zachęcamy parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wizyta u chorych od godziny 9.00!

4. Za tydzień – osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli, chyba że dekretem biskupa diecezjalnego został on przeniesiony na inny dzień w roku liturgicznym.

Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyścu cierpiącą!

5. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia!

6. W tym tygodniu patronują nam: 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana z Ewangelii, patronka gospodyń domowych i hotelarzy (wspomnienie obowiązkowe); 31 VII – św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych (wspomnienie obowiązkowe); 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też Zgromadzeniem Redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe).

7. Stowarzyszenie „ Zaczynaj” informuje, że podczas ostatniej zbiórki zebrano kwotę 1730 zł i 46 gr. Stan konta remontowego na 24 lipca 2015 wynosi 54 tys 476 zł i 46 gr.

Prosimy parafian o upieczenie na 15 sierpnia, na nasz wspólnotowy odpust, ciast, które cieszą niezmiernym popytem wśród gości imprezy.

Zachęcamy też do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i florystycznym. Ponawiamy prośbę o pamiątkowe powojenne fotografie osób na tle budynków, które po zeskanowaniu zostaną od razu oddane. Bliższe informacje na stronie stowarzyszenia i parafii.

Swoją aktywną obecnością w przygotowaniu ważnego święta Naszej Świątyni, jakim jest dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dajmy świadectwo naszej wiary, bo Wspólnotę lipiańskiego kościoła tworzymy my wszyscy!

Za wspieranie wszystkich naszych inicjatyw mówimy: serdeczne Bóg zapłać

7. Prasa katolicka do odebrania w zakrystii!