Podziel się historią

W październiku i listopadzie 2021 roku Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach we współpracy z Liderem Pojezierza, Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj”, Stowarzyszeniem „Siloe”, Radiem Plus Lipiany, przy dużym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Lipianach oraz pracowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki im. A. Osieckiej, realizowała projekt edukacyjny pod hasłem: PODZIEL SIĘ HISTORIĄ.

Celem zadania było utworzenie przyjaznej przestrzeni społecznej, w ramach której propagowano by działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i ekologią na tle natury sprzyjającej nie tylko sprawniejszemu przyswajaniu wiedzy, ale także zdrowemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Projekt realizowano na urokliwym terenie, jakim jest skwer św. Jana Pawła II położony przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach oraz w przyjaznym otoczeniu lipiańskich zabytków.

Realizację zadania rozpoczęto od oczyszczenia terenu, postawienia ławek, zainstalowania kosza do segregacji odpadów, wmurowania gabloty informacyjnej, zawieszenia budek dla owadów. Prace montażowe wykonali: Sebastian Drozdowski, Zbigniew Prymas i Paweł Binkowski.

Wszystkie nowe elementy, które w znacznym stopniu poprawiły estetykę zagospodarowanej przestrzeni, wykorzystano podczas żywych lekcji historii i warsztatów ekologicznych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono sześć spotkań edukacyjnych.

Celem czterech żywych lekcji historii było kultywowanie rodzimych obyczajów, poszerzanie świadomości narodowej oraz przybliżanie najdawniejszej i współczesnej historii Małej Ojczyzny. Te interaktywne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych stanowiły wspaniałą rozrywkę i niezapomnianą przygodę. Przygotowali je Aneta Binkowska zastępca dyrektora i nauczycielka historii w ZS w Lipianach oraz Jerzy Kukiel historyk pasjonat i członek Stowarzyszenia „Zaczynaj”.

Projekt także uwrażliwił uczestników na specyfikę i złożoność zjawisk ekologii i zmian klimatycznych. W tym celu odbyły się dwa warsztaty ekologiczne, które wpłynęły na wzrost poczucia odpowiedzialności uczestniczących w nich mieszkańców za naturalne otoczenie ich Małej Ojczyzny, ale też odpowiedzialności za cały glob. Odpowiednia edukacja w dziedzinie prawidłowej gospodarki odpadami to problem nurtujący całą nowoczesną społeczność, więc my też podjęliśmy działanie w tym kierunku. Ochrona przyrody jest naszym obowiązkiem.

Bardzo ciekawe zajęcia z dziedziny ekologii przygotowały nauczycielki ZS w Lipianach: Marta Polaszczyk, Elwira Kowalczyk, Monika Bejuk, Izabella Sobolewska i Renata Łukowska przy dużym zaangażowaniu uczniów.

W projekcie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy w różnym wieku, którym bliskie są dziedzictwo kulturowe naszej Małej Ojczyzny i działania ekologiczne zmierzające do poprawy ekosystemu.

Oprócz ogromu wiedzy, którą przekazali prowadzący warsztaty, uczestników połączyła niezwykła więź. Podczas zwiedzania zagadkowych miejsc, niedostępnych na co dzień mieszkańcom naszej gminy, przeżyliśmy wiele niezapomnianych wrażeń. Wspinaliśmy się po stromych schodach na szczyt wieży kościelnej, wędrowaliśmy szlakiem lipiańskich zabytków, słuchając opowieści starych kamieni i nimfy wodnej, błądziliśmy krętymi podziemnymi korytarzami, odkrywając skarby i rozwiązując zagadki historyczne związane z naszą miejscowością, Poznaliśmy ciekawostki z życia owadów i dowiedzieliśmy się, jak walczyć z górą odpadów.

Spotkania upłynęły w bardzo przyjaznej atmosferze.

Wszystkim zaangażowanym osobom w realizację projektu serdecznie dziękuję.

 

ks. proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach
Andrzej Stolarski

Galeria zdjęć