Kolęda 24

    

Lipiańskie czytanie Pisma Świętego - 19 kwietnia    2018 r.

W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny. Towarzyszy mu hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W naszej parafii, w czwartek 19 kwietnia po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18:30, odbędzie się wspólne czytanie Pisma Świętego. Zgodnie z decyzją Episkopatu przedmiotem rozważania w tym roku będzie List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Wydarzenie to ma na celu pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. Będzie to również czas głębszego zjednoczenia z Chrystusem, poznania Jego słowa, spotkania się z Nim osobiście.

Do wspólnej lektury zapraszamy do salki w domu parafialnym. Prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte.

                                                                                        Wspólnota Siloe